dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

Polska architektka, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów RP i Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej.

Zainteresowania naukowe i działalność dydaktyczna skupia się na aspektach ekologicznych współczesnej architektury, w szczególności: optymalnego wykorzystania czynników naturalnego klimatu w budynkach, wykorzystania naturalnych źródeł energii, specyfiki miejskiej budynków.


Jest autorką kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych.