Kensington Green Sp. z o.o.

Wyłączny przedstawiciel firmy Ecobeton w Polsce
ul. Żmigrodzka 41-49
60-171 Poznań
tel. 614 151 851
biuro@kensington-green.pl
www.kensington-green.pl