Konrad Witczak

Dział Zrównoważonego Rozwoju, WSP Polska