Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work

2023-06-23 13:41
Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: Shutterstock Analiza wyników badania Love Your Work pokazuje, co wpływa na satysfakcję z pracy w biurze

Jakość biura to jeden z kluczowych czynników wpływających na satysfakcję z pracy – taki jest wniosek z analizy badania Love Your Work, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Nuvalu Polska wśród pracowników biurowych w całej Polsce. Co dokładnie ma znaczenie? Design, lokalizacja, funkcjonalność, a może prestiż?

Spis treści

  1. Badanie Love Your Work, czyli o co chodzi z tą satysfakcją z pracy 
  2. W dobrym biurze pracuje się efektywniej 
  3. Co podoba się pracownikom, a co nie?  
  4. Zadbaj o biuro, a będziesz mieć bardziej zadowolonych pracowników 
  5. Sprawdzaj i udoskonalaj, aby zachować atrakcyjność biura

Badanie Love Your Work, czyli o co chodzi z tą satysfakcją z pracy 

800 wywiadów przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie zatrudnionych w biurach osób zajmujących stanowiska na wszystkich szczeblach organizacji, niemal 100 pytań w czterech grupach tematycznych, wszechstronna analiza i jeden cel: dowiedzieć się, co tak naprawdę pracownicy myślą o swojej pracy.  

Badanie LYW zostało zrealizowane po to, by uświadomić pracodawcom, od czego zależy satysfakcja z pracy ich zespołów i wskazać obszary działań pozwalających na podniesienie jej poziomu. Jak się okazało, zaskakująco duże znaczenie w kontekście zadowolenia z pracy ma biuro i jego cechy. 

W efekcie analizy wyników został zdefiniowany wskaźnik Love Your Work (LYW), pozwalający sprawdzić, za co tak naprawdę pracownicy kochają (lub nie) swoją pracę. Jedną z trzech zmiennych, z których został skonstruowany ten wskaźnik (obok pytań “Czy poleciłbym swojego pracodawcę?” – eNPS i „Czy kocham swoją pracę?”), było pytanie „Czy poleciłbym/poleciłabym swojemu znajomemu/znajomej biuro, w którym pracuję?” (ocena w 10-stopniowej skali).

Jak odpowiedzieli pracownicy i co to oznacza dla pracodawców?

Rozkład procentowy odpowiedzi na to pytanie daje w miarę pozytywny obraz (25% odpowiedzi pozytywnych 9 i 10). Ale kiedy do otrzymanych wyników przyłożymy zweryfikowaną wcześniej teorię i metodologię analizy, czyli eNPS (ang. employee Net Promoter Score), wyniki przedstawiają się diametralnie inaczej.

Metoda ta daje ogólny obraz poziomu satysfakcji poprzez odjęcie głosów krytycznych (1-6 w skali 1-10) od głosów pozytywnych (9-10 w skali 1-10).

W przypadku pytania „Czy poleciłbym/poleciłabym swojemu znajomemu/znajomej biuro, w którym pracuję” otrzymano wynik minus 11, co oznacza o 11 głosów krytycznych (odpowiedzi negatywnych) więcej niż pozytywnych.

Zgodnie z założeniami tej metody każdy rezultat ujemny jest traktowany jako dalece niesatysfakcjonujący (za dobry uznaje się rezultat powyżej zera, bardzo dobry – powyżej 20, a doskonały – powyżej 50 punktów).

Wniosek? Pracownicy w Polsce nie są wystarczająco zadowoleni z biur, w których pracują. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić?  

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Poziom satysfakcji polskich pracowników

W dobrym biurze pracuje się efektywniej 

Obszary mające wpływ na wskaźnik Love Your Work zostały wyodrębnione na podstawie analizy czynnikowej – metody statystycznej pozwalającej na pogrupowanie dużej liczby zmiennych (pytań z ankiety) w konkretne podgrupy. Dzięki temu można dowiedzieć się, w jakich obszarach warto podjąć działania, by podnieść satysfakcję pracowników.

Siła wpływu – „t”. Jeżeli statystyka t jest dodatnia, oznacza to, że związek pomiędzy daną zmienną (złożone czynniki jak: warunki materialne, jakość biura czy pojedyncze wartości jak płeć) a zmienną zależną (w tym przypadku wskaźnik Love Your Work) jest pozytywny, tj., jeśli rośnie wynik na zmiennej wyjaśniającej, rośnie też wynik na zmiennej zależnej. Minus z kolei mówi o zależności odwrotnej – im wyższy wynik na zmiennej wyjaśniającej, tym niższy wynik na zmiennej zależnej.
 

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Czynniki wpływające na wskaźnik Love Your Work

Drugie miejsce, tuż za kwestiami materialnymi (m.in. wynagrodzeniem), zajął czynnik „emocjonalna ocena biura”. Jego wysoka pozycja jest zaskakująca i daje do myślenia – zwłaszcza tym, którzy mają minimalistyczne podejście do biura, uważając je wyłącznie za przestrzeń służącą do wykonywania swoich obowiązków (i nic więcej).

Pracownicy byli tu pytani o aspekty, które wpływają na ich nastrój i samopoczucie:  

  • czy wystrój biura zachęca pracowników do przychodzenia do pracy? (15,5% odpowiedzi „5”, 43,5% odpowiedzi „1-3”),
  • czy dobrze czują się oni w przestrzeni biurowej? (20,6% odpowiedzi „5”, 28,6% odpowiedzi „1-3”),
  • czy wszechstronnie wykorzystują możliwości, jakie zapewnia im ich biuro? (16,1% odpowiedzi „5”, 33,3% odpowiedzi „1-3”).

To ważna wskazówka zarówno dla projektantów, jak i osób zarządzających firmami. Przemyślane, funkcjonalne i atrakcyjne biuro jest dla pracowników niemal tak ważne, jak pensja i benefity, warto zatem przywiązywać do niego odpowiednią wagę.

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Pytania składające się na czynnik - Emocjonalny stosunek do biura

Co podoba się pracownikom, a co nie?  

Czwarte miejsce na liście czynników wpływających na wskaźnik Love Your Work, zaraz za „pracą zespołową i pozytywną atmosferą” zajął kolejny aspekt dotyczący biur – ich ocena, jednak nie od strony emocjonalnej, a fizycznej.

Co zatem podoba się pracownikom, a co nie?  

Które aspekty biura pracownicy oceniają najgorzej… 

Najwięcej negatywnych ocen dotyczy nie samego biura, a infrastruktury – 41,4% pracowników negatywnie oceniło udogodnienia w okolicy biura (odpowiedzi „1-3”). To ważny aspekt, który – jak widać – nie zajmuje wystarczająco wysokiego miejsca w hierarchii priorytetów. Restauracje, siłownie, pralnie, sklepy to elementy, które znacząco ułatwiają życie, dlatego planując relokację biura warto spojrzeć nie tylko na budynek, lecz także na jego otoczenie.

Kolejny aspekt to hałas utrudniający pracę – 33,5% pracowników polskich biur narzeka na nieodpowiednie warunki utrudniające skupienie się na wykonywaniu swoich obowiązków. Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań optymalizujących akustykę, m.in. panele wygłuszające w sufitach i ścianach, budki telefoniczne zapewniające prywatność, odpowiednio izolowane salki spotkań czy miękkie materiały wykończeniowe absorbujące hałas.

Istotny procent pracowników (35,1%) jest również niezadowolonych z wyglądu części wspólnych, m.in. oświetlenia, elementów dekoracyjnych, roślin czy ozdób. Zazwyczaj można ten problem rozwiązać niskim nakładem kosztów, przy okazji optymalizując zużycie energii przez montaż nowoczesnego oświetlenia LED-owego.   

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Przykładowe pytania składające się na czynnik - Jakość biura

…a które najlepiej?

Wysoka ocena jakości toalet (27,3% odpowiedzi „5”, ale przy niskiej liczbie odpowiedzi „1-3”) czy temperatury w biurze nie zaskakuje – to raczej standard.

Z kolei 26,1% ankietowanych nie jest usatysfakcjonowanych osobistą przestrzenią do pracy (np. ustawieniem biurka), ale to jeden z najniższych odsetek negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich pytań. To kolejny aspekt, który w większości przypadków można łatwo rozwiązać i – jak wynika z analizy statystycznej – może mieć realny wpływ na skłonność do rekomendacji pracodawcy i miejsca pracy. 

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Przykładowe pytania składające się na czynnik - Jakość biura

Zadbaj o biuro, a będziesz mieć bardziej zadowolonych pracowników 

 „Design biura nie ma aż tak dużego znaczenia – ma być funkcjonalne i tyle”. Takie opinie są wciąż powszechne, a nie powinny.

Aż 39,6% pracowników stwierdziło, że wystrój biura był istotnym czynnikiem, który przekonał ich do podjęcia pracy w danej firmie. Trudno się temu dziwić, bo pracownicy, zwłaszcza stacjonarni, spędzają w biurze wiele godzin, chcą więc, by jego wygląd cieszył oko i sprzyjał pracy, a nie był złem koniecznym. Wniosek? Dobra oferta finansowa może nie wystarczyć, jeżeli biuro traktowane jest przez firmę po macoszemu.  

Odpowiedniej jakości aranżacja to jednak nie wszystko. Warto dbać o to, by biuro wyglądało dobrze również w miarę upływu czasu. Ponad połowa ankietowanych (54,3%) stwierdziła, że ich biuro powinno zostać odświeżone. To niekoniecznie wiąże się z dużymi wydatkami – często wystarczy niewielka modernizacja czy choćby odmalowanie ścian czy wymiana wykładzin.

48% pracowników chciałaby, aby zatrudniająca ich firma przeniosła się do biura o wyższym standardzie – można to interpretować zarówno jako potrzebę większego prestiżu, jak i wyższej jakości części wspólnych zajmowanej przestrzeni. 

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Deklaracje pracowników dotyczące biura

Sprawdzaj i udoskonalaj, aby zachować atrakcyjność biura

Szczegółowa analiza każdego z pytań w biurowej części raportu Love Your Work nakreśla całościowy obraz tego, w jaki sposób pracownicy postrzegają poszczególne aspekty swojego biura. To wartościowy materiał do analiz porównawczych i audytu, pozwalających ocenić poziom atrakcyjności biura firmy. Warto go regularnie przeprowadzać, by na bieżąco dostosowywać jakość biura do aktualnych standardów i oczekiwań pracowników.

Jak polscy pracownicy oceniają swoje biura? Analiza badania Love Your Work
Autor: NUVALU Polska Analiza wyników badania Love Your Work - co wpływa na satysfakcję z pracy?

Skoro dwa kluczowe czynniki – emocjonalny stosunek do biura oraz jego jakość – mają tak znaczący wpływ na satysfakcję z pracy, wszelkie zaniedbania na tym tle mogą okazać się dla firmy bardzo kosztowne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.